Human Resource Management

Over de studie

We leven in een snel veranderende omgeving. Het is belangrijk om medewerkers en organisaties klaar te stomen voor deze toekomst.

Als HR professional leid je werk in goede banen, ben je adviseur én gesprekspartner als het gaat om het aannemen of inhuren van mensen, duurzaam (samen) werken en organisatieveranderingen als fusies en reorganisatie. Je bent er voor organisaties én voor medewerkers. Je hebt de kennis om medewerkers optimaal in te zetten om de doelen van de organisatie te realiseren.

Je zorgt ervoor dat de juiste persoon op de juiste plek komt. Daarnaast werk je aan het verbeteren van het werkklimaat, ziekteverzuimbeleid, arbeidsomstandigheden, loopbaanontwikkeling en beoordeling en beloning. Ook organisatieveranderingen, zoals fusies en reorganisaties, behoren tot het takenpakket van een HR professional. Je adviseert en ondersteunt het management. Een buitengewoon afwisselende en verantwoordelijke baan.

Opbouw van je opleiding

Het eerste jaar van de opleiding is bedoeld om je een goed beeld te geven van je toekomstige beroepenveld. Na het eerste jaar volgt de hoofdfase (je major). Dit zijn de laatste drie jaren van de opleiding. In je tweede, derde en vierde jaar ga je de kennis en vaardigheden die je in de propedeuse hebt opgedaan, uitwerken. Gaandeweg leer je deze toe te passen in steeds complexere praktijksituaties. Je werkt individueel en in groepsverband aan vraagstukken uit de beroepspraktijk.

Verbreed je horizon

Bij Human Resource Management kun je een extra dimensie aan je opleiding toevoegen door een deel van je studie in het buitenland te doen. Een studieperiode of stage in het buitenland vergroot je kansen op de arbeidsmarkt en is een unieke kans om met mensen in een andere omgeving te werken of studeren.

Onze sponsoren